Toppfält: innehåll

Silkysågar tillverkas i Japan av UM:KOGYO INC., ett företag som specialiserat sig på sågtillverkning sedan 1919. Unik teknologi och design har resulterat i en mängd sågar med fantastiska såg-egenskaper.

Silkysågarna sågar i dragläget, när du drar sågen mot dig. Sågning i dragläget kräver mindre energi och ger dig mer kontroll över sågningen. Sågarna är precisionsinstrument och skall användas som sådana. 

Hur man använder Silkysågar på rätt sätt

 • Silkysågar är designade för att kapa på draget. Det tunna bladet böjer sig inte då det arbetar under spänning vid draget. Om din såg någon gång fastnar, tryck inte hårt framåt och vrid aldrig handtaget, detta kan förstöra bladet. Se till att avlasta tyngden från bladet för att få loss det.
 • Silky:s precisionstillverkning gör att det går mycket lätt att såga. Använd inte armstyrka för att snabba på sågningen. Låt sågen göra jobbet. 
 • Impulshärdade blad går inte att fila, nya blad finns att köpa separat. (länk)
 • Ta hand om din Silkysåg och håll bladet rent för bättre sågresultat. Tvätta ditt blad regelbundet i såpvatten så varar skärpan länge.
 • När du inte använder sågen så förvara den i fodral/hölster och skyddad mot fukt.
 • Förvara sågen så att barn inte kommer åt den.
 • Silky tar inget ansvar om sågen används på fel sätt.

Dragsågsteknik

 1. Håll i grenen stadigt
 2. Börja sågningen med att lätt dra bladet över grenen emot dig.
 3. Skjut försiktigt bladet framåt. Ingen sågning sker framåt.
 4. Upprepa till grenen är kapad.
 5. Använd lätta drag och skjut lätt framåt – Låt sågen göra jobbet!

Användarmanual för Silky Stångsågar

Läs noga igenom dessa instruktioner innan denna såg används.

 • Fara! Denna stångsåg leder elektricitet! Se till att ha ett säkerhetsavstånd på minst 15 meter från elektriska ledningar, transformatorer eller dylikt då det annars är risk för allvarlig skada.

 • Varning! Använd sågen bara då du står stadigt med båda fötterna på torr mark. Om du är certifierad trädklättrare kan du använda sågen från en arbetsplattform eller säkrad i ett träd. 

 • Varning! Se upp för fallande grenar när du sågar då de kan resultera i allvarliga skador. Ha alltid en reträttplan från det område du beräknar att grenen skall falla (fall zon). Tillåt inte andra att gå eller stå närmare än 5 meter från denna ”fall zon” då det finns risk för studsande grenar.

 • Varning! Stångsågsbladet är extremt vasst. Låt inte bladet komma i kontakt med någon del av kroppen. Sätt alltid på sågskyddet på bladet då du inte använder sågen. Håll sågen utom räckhåll för barn.
 • Varning! Silky Teleskopiska Stångsågar är designade för att kapa grenar som är utanför användarens räckhåll. Använd inte stångsågen till att kapa annat än trädgrenar.

Användarinstruktioner Stångsågar

Silkysågarna är gjorda för att såga i draget. Tack vare det precisionstillverkade bladet behövs liten kraft för effektiv kapning. Använd alltid hjälm och skyddsglasögon när du använder stångsågen. Gör då och då rent bladet från trädrester. Detta kommer att förlänga bladets hållbarhet.

Viktigt: Låskläm- och låsstiftsystemet är designade att fungera tillsammans. När bladet monteras på stången skall låsklämmor och låsstift alltid vara på ovansidan av stången. Alla stift skall vara låsta och alla klämmor stängda innan sågen tas i bruk.

sök
Varukorg
Knapp, skrolla upp