Toppfält: innehåll

För att kunna utföra våra tjänster på ett bra och korrekt sätt behöver Grönyte Konsult behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menas all insamling och hantering av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi tar våra kunders och leverantörers personliga integritet på största allvar och vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt.

Personuppgiftsansvarig

Grönyte Konsult är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi arbetar konstant för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system och våra medarbetare informeras kontinuerligt om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, adress, leveransadress, telefonnummer och e-postadress.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Denna information lagras så länge du är kund eller leverantör hos oss.

För funktioner på webbplatsen

Vi använder Google-analytics som analysverktyg för att samla in information om hur webbplatsen används. Ingen personligt identifierbar information sparas och syftet är enbart att få information och statistik om hur webbplatsen används för att kunna utveckla och förbättra användarupplevelsen.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Individuella rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen till vilka du hittar kontaktuppgifter nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

sök
Varukorg
Knapp, skrolla upp